מה ההבדל בין קבל למשרן בניתוח מעגלים?


תשובה 1:

הזרם של קבלים שווה לקיבול פעמים בקצב השינוי של המתח שמעליו. (I = C * dv / dt). הוא אוגר אנרגיה כמטען על משטחים מוליכים המופרדים על ידי מבודד.

מתח משרנים שווה לזמני השראות לקצב השינוי של הזרם דרכו. (V = L * di / dt). הוא אוגר אנרגיה בשדה המגנטי.

שתי המשוואות הללו הן בשורה התחתונה, ותוכלו להשתמש בהן כדי להגדיר את המשוואות הדיפרנציאליות למעגל.