מה ההבדל בין צופן לטקסט מוצפן?


תשובה 1:

ההבדל העיקרי בין הצפנה לחשיש הוא שניתן להחזיר מחרוזות מוצפנות חזרה לצורתם המפענחת המקורית אם ברשותך המפתח המתאים. ההבדל העיקרי בין צופן להצפנה הוא שמצפן החסימה מצפין ומפענח גוש של טקסט בכל פעם. מצד שני, הזרם הצפנה מפענח ומפענח את הטקסט על ידי לקיחת בתים אחד של הטקסט בכל פעם.