מה ההבדל בין גוש פחם למכרה פחם?


תשובה 1:

המפה שלעיל מציגה את גושי הפחם הזמינים בשדות הפחם של עמק גודווארי הנמצאים בשליטת קולירינג Singareni Co.Ltd. שטח אבני פחם הוא כמה קילומטרים רבועים, ולא ניתן יהיה לכרות אותם על ידי מכרה פחם יחיד.

בגלל הפרעות גיאולוגיות כמו תקלות ונחישות רחבה של גושי פחם, גוש פחם אחד ממוקש על ידי מספר מכרות פחם. מכרות פחם הם חלק מגושי פחם.