מה ההבדל בין הסכם בעלי מניות בחברה לבין הסכם מיזם משותף?


תשובה 1:

ההבדל חשוב.

הסכם בעל מניות הוא הסכם בין בעלי מניות בחברה, כלומר בעלי שותפים. זהו הסכם בין מספר חברים באותה חברה.

הסכם מיזם משותף הוא הסכם בין שני אנשים (או יותר) אנשים או חברות לצאת למיזם ביחד (במשותף). זהו הסכם בין מספר חברים בחברות שונות.