מה ההבדל בין אוסף זמן ריצה בשפה פשוטה?


תשובה 1:

קוד המקור לתוכנית הכתובה בשפת תכנות מורכב בדרך כלל לקוד הפעלה. קוד המקור הוא לטובת מתכנת אנושי שעליו לקרוא ולכתוב את הקוד, וקוד ההפעלה הוא לטובת המחשב שיכול רק להבין הוראות בינאריות (המורכבות מ- 0 ו- 1).

קוד ההפעלה דורש בדרך כלל רכיב "זמן ריצה" כדי לתמוך בביצוע הקוד.

ישנן כמה שפות תכנות שלא צריכות להיות מורכבות לקוד הפעלה; הם מתפרשים בזמן ריצה או בזמן ביצוע.