מה ההבדל בין קונסטרוקטור לשיטה?


תשובה 1:
  • בנאי
  1. בנאי אותו שם כמו שם מחלקה. אין לו סוג החזרה. זה מתקשר בזמן שאנו מבצעים אובייקט של class.it אין פונקציית חבר.
  • שיטות
  1. שיטה לא יכולה להיות שם זהה לזה של שם המחלקה. יש לו סוג החזרה. בעוד לשיטות אנו חייבים לקרוא באמצעות object. יש לו פונקציית חבר.

האתר שלי: - Java למתחילים


תשובה 2:

בנאי: -

קונסטרוקטור מבצע כאשר אובייקט מחלקה שנוצר באותו זמן מבצע את הבנאי. בנאי תלויים באובייקט כמה פעמים בונה מבצע אובייקטים רבים שנוצרו פעמים רבות מבצעים בנאי. בנאי ושם הכיתה זהה.

שיטה:-

השיטה מתבצעת כאשר שיחה לפי אובייקט כיתה, השיטה משמשת בתוכנית עם פרמטרים / טיעונים או ללא פרמטרים / טיעונים. בשיטות זה כתוב היגיון עסקי. בתוכנית אחת משתמשים ביותר משיטה אחת.