מה ההבדל בין תצהיר לעדות על פי החוק האמריקני?


תשובה 1:

תצהיר הוא סוג של עדות הנגבת לפני משפט משתי סיבות:

(1) "לגלות" את מה שיש לעד לומר. קביעת תצהיר מסוג זה מוגבלת לקבילות במשפט.

(2) להשתמש במשפט לנוחיות העד או מכיוון שהעד לא יהיה זמין בזמן המשפט. תצהיר מסוג זה מצולם לעיתים קרובות בוידיאו, כך שהמושבעים יכולים לראות את העד מעיד.


תשובה 2:

ההבדל בין תצהיר לעדות הוא שההפקדות לא נעשות במסגרת בית משפט; מושבעים ל; והעדות מצטמצמת לכתיבה או קלטת וידיאו. העדות מוגבלת בשידור חי במשפט, שוב בשבועה והעדות צומצמת לכתב על ידי כתב בית המשפט בגין ערעורים פוטנציאליים או בקשות אחרות.

ניתן להשתמש בתצהיר במשפט במקום העד המופיע במשפט; ואם העד אכן מופיע במשפט, ניתן להשתמש בתצהיר רק אם עדותו של העד תועה במה שאמרו בתצהיר; במילים אחרות, ניתן להשתמש בתצהיר להדחה של עד. אסור להשתמש בתצהיר העד לצורך עדות משפט ולקרוא לעד לעדות משפט חי; זהו מצב או מצב, שהחריג משמש לשימוש בהדחה.

אם נקרא תצהיר או משוחק וידיאו של העד במשפט, חבר המושבעים אמור לתת את אותו משקל לעדות כי היה זה שהעד יעיד בשידור חי. חבר השופטים חופשי להאמין בעדות כולה, חלקה או לא, ולתת משקל כלשהו שהיא תתן לנושאים שבמחלוקת.

הדחת עד מוגבלת למשפט הספציפי שלשמו נלקחה התצהיר; אין להשתמש בתצהיר במשפט אחר אלא שהוא יכול לשמש שוב כהדחה של העד אם העד מעיד על אותה סוגיה במשפט (כמו עד מומחה שפתח בסיבת פיצוצי הגז) עדות העד מנוגדת לזו הכלולה בתצהיר, גם אם מתביעה אחרת.

הן התובעות והן עורכי הדין הסנגורים מחפשים רחוק בכל הפקדות ידועות של עדים מומחים, לרוב מתובעת או מארגוני הגנה, לקבל עדות קודמת ככל האפשר של מומחה על מנת לנסח את בחקירותיהם הנגדיות של המומחה ולמצוא אפשרות חוסר עקביות בחוות דעתם של המומחים.

הפקדות הן הכלי היעיל ביותר של עורכי דין בהכנות למשפט, בין אם מדובר בתצהיר של צד, עד עובדה או עד מומחה.


תשובה 3:

ההבדל בין תצהיר לעדות הוא שההפקדות לא נעשות במסגרת בית משפט; מושבעים ל; והעדות מצטמצמת לכתיבה או קלטת וידיאו. העדות מוגבלת בשידור חי במשפט, שוב בשבועה והעדות צומצמת לכתב על ידי כתב בית המשפט בגין ערעורים פוטנציאליים או בקשות אחרות.

ניתן להשתמש בתצהיר במשפט במקום העד המופיע במשפט; ואם העד אכן מופיע במשפט, ניתן להשתמש בתצהיר רק אם עדותו של העד תועה במה שאמרו בתצהיר; במילים אחרות, ניתן להשתמש בתצהיר להדחה של עד. אסור להשתמש בתצהיר העד לצורך עדות משפט ולקרוא לעד לעדות משפט חי; זהו מצב או מצב, שהחריג משמש לשימוש בהדחה.

אם נקרא תצהיר או משוחק וידיאו של העד במשפט, חבר המושבעים אמור לתת את אותו משקל לעדות כי היה זה שהעד יעיד בשידור חי. חבר השופטים חופשי להאמין בעדות כולה, חלקה או לא, ולתת משקל כלשהו שהיא תתן לנושאים שבמחלוקת.

הדחת עד מוגבלת למשפט הספציפי שלשמו נלקחה התצהיר; אין להשתמש בתצהיר במשפט אחר אלא שהוא יכול לשמש שוב כהדחה של העד אם העד מעיד על אותה סוגיה במשפט (כמו עד מומחה שפתח בסיבת פיצוצי הגז) עדות העד מנוגדת לזו הכלולה בתצהיר, גם אם מתביעה אחרת.

הן התובעות והן עורכי הדין הסנגורים מחפשים רחוק בכל הפקדות ידועות של עדים מומחים, לרוב מתובעת או מארגוני הגנה, לקבל עדות קודמת ככל האפשר של מומחה על מנת לנסח את בחקירותיהם הנגדיות של המומחה ולמצוא אפשרות חוסר עקביות בחוות דעתם של המומחים.

הפקדות הן הכלי היעיל ביותר של עורכי דין בהכנות למשפט, בין אם מדובר בתצהיר של צד, עד עובדה או עד מומחה.