מה ההבדל בין לוחם למטוס רודף?


תשובה 1:

בספטמבר 1747 היה מטוס זה מטוס כוחות צבא של ארצות הברית, אשר עבר את המטוס P-51 מוסטנג

מוקצה לטייסת המרדף. ב- 18 בספטמבר 1947 המטוס הפך למטוס קרב - מוסטנג F-51 והוא הוקצה לטייסת קרב. בקיצור מטוס רודף היה לא יותר ממה שהצבא כינה לוחם.


תשובה 2:

באופן מעשי, אין הבדל ממשי וניתן להשתמש במונחים זה בזה. אם אתה מדבר עם purist, הוא עשוי לעשות את ההבחנה בין "לוחם" רב-תפקידי לבין "מיירט". לדוגמה, ה- MiG 25 תוכנן כמטוס "מיירט" או "מרדף" טהור. משימה זו כוללת בדרך כלל זיהוי יעד, ואז שיגור והליכה כמה שיותר מהר במטרה להבריח את המטרה, ללוות אותו או להפיל אותו.

אנחנו כבר לא ממש מעצבים מיירטים טהורים. ה- F-14 תוכנן ככה, אך הוא היה גם מיומן בסיור, בהתקשרות כללית בין אוויר לאוויר, וכפי שהוצג כבר בסוף הקריירה שלו, גם התקפה יבשתית.

ככל שהקרב האוויר-אוויר הופך פחות נפוץ, רוב הלוחמים בימינו הם בעלי תפקידים רבים, המסוגלים לבצע תפקידים כמו יירוט, סיור, פיגוע קרקע (שביתה) ואחרים.


תשובה 3:

באופן מעשי, אין הבדל ממשי וניתן להשתמש במונחים זה בזה. אם אתה מדבר עם purist, הוא עשוי לעשות את ההבחנה בין "לוחם" רב-תפקידי לבין "מיירט". לדוגמה, ה- MiG 25 תוכנן כמטוס "מיירט" או "מרדף" טהור. משימה זו כוללת בדרך כלל זיהוי יעד, ואז שיגור והליכה כמה שיותר מהר במטרה להבריח את המטרה, ללוות אותו או להפיל אותו.

אנחנו כבר לא ממש מעצבים מיירטים טהורים. ה- F-14 תוכנן ככה, אך הוא היה גם מיומן בסיור, בהתקשרות כללית בין אוויר לאוויר, וכפי שהוצג כבר בסוף הקריירה שלו, גם התקפה יבשתית.

ככל שהקרב האוויר-אוויר הופך פחות נפוץ, רוב הלוחמים בימינו הם בעלי תפקידים רבים, המסוגלים לבצע תפקידים כמו יירוט, סיור, פיגוע קרקע (שביתה) ואחרים.