מה ההבדל בין נוסחה לפונקציה? האם אנו יכולים לומר שפונקציה לא כתובה נקראת נוסחה?


תשובה 1:

תשובתו של יואכים פנס ל - האם ניתן לשכפל באופן מלא את כל הפונקציות המתמטיות באמצעות רצף של '+', '-', 'x', '/' (כמו גם y לכוח x)?

תשובתו של מיכאל או. הכנסייה לשאלה מדוע 0.1 + 0.2 אינם שווים ל 0.3 ברוב שפות התכנות?

האם יש פונקציה מתמטית הממירה שני מספרים לאחד כך שתמיד ניתן לחלץ את שני המספרים שוב?

איך זה שפתאום כמה פונקציות מפסיקות לעבוד?