מה ההבדל בין כרטיס אשראי כללי לכרטיס אשראי Kisan?


תשובה 1:

כרטיס אשראי Kisan מיועד בעיקר לטובתם של החקלאים למילוי צרכי האשראי שלהם. זה נחנך באוגוסט 1998 על ידי הבנק הלאומי לחקלאות ואשראי (NABARD). כרטיס אשראי כללי מונפק לדרישות אשראי של כולם לפי צרכי האשראי שלהם וזכאותם. חקלאים יכולים גם לרשות את המתקן אם הם מתאימים.