מה ההבדל בין סיכון טוב לסיכון רע?


תשובה 1:

כדי לקבוע אם משהו הוא סיכון טוב או סיכון רע עליך לקבוע כמה דברים. עליכם להחליט מה יהיו היתרונות אם האירוע יתרחש. עליכם להחליט אילו עלויות או פגמים עשויים להיות במקרה שהאירוע מתרחש. ועליכם להחליט איזה סיכוי גבוה יותר להתרחש. משהו הוא סיכון טוב אם שלושתם לטובתכם, או לפחות בעיקר לטובתם. סיכון רע הוא ההפך.