מה ההבדל בין חברת אחזקות (ברקשייר האת'ווי) לגידור או קרן נאמנות?


תשובה 1:

ההבדל העיקרי הוא שחברות אחזקה נועדו בדרך כלל להחזיק ולנהל חברות אחרות, וקרנות גידור נועדו להיות בעלות חלק או של כל החברות, ניירות הערך או נכסים אחרים ללא ניהול.

ישנם כמובן יוצאים מן הכלל, מכיוון שחלק מחברות האחזקות אינן מנהלות באופן פעיל את החברות תחת הכרזות שלהן, וכמה קרנות גידור כן - כמו וויליאם אקמן וניסיון ניהול ההון של פרסינג סקוור להקים דירקטוריון בדירוג במטרה להשיג לשלוח את החברה לכיוון שונה אסטרטגי מההנהלה.


תשובה 2:

חברת אחזקות היא חברה שהיא קונגלומרט ומשמעותה היא אוסף של כמה עסקים שיכולים להיות זהים או שונים. אחזקות PLC של HSBC למשל וברקשייר הת'אווי הוא הראש השולט על עסקיה השונים במדינות אחרות.

קרן נאמנות או קרן גידור איננה חברה אלא הם ההשקעות שקרן שוק מניות מסוימת מחזיקה בחברות שונות. למשל קרן נאמנות פופולרית יכולה להיות בעלת מניות הנקראות אחזקות בחברות מרובות במגזרים שונים.


תשובה 3:

חברת אחזקות היא חברה שהיא קונגלומרט ומשמעותה היא אוסף של כמה עסקים שיכולים להיות זהים או שונים. אחזקות PLC של HSBC למשל וברקשייר הת'אווי הוא הראש השולט על עסקיה השונים במדינות אחרות.

קרן נאמנות או קרן גידור איננה חברה אלא הם ההשקעות שקרן שוק מניות מסוימת מחזיקה בחברות שונות. למשל קרן נאמנות פופולרית יכולה להיות בעלת מניות הנקראות אחזקות בחברות מרובות במגזרים שונים.