מה ההבדל בין דייר אחזקה לדייר חודש לחודש?


תשובה 1:

הרשאה.

דייר "אחזקה" הוא דייר שממשיך באכלוס לאחר תום חוזה השכירות ללא הסכמת בעל הבית. לרוב מדובר בתפוסה עוינת, מכיוון שהשוכר "מחזיק" ברשותו של השטחים המושכרים מעבר לתקופה המצוינת בחכירה.

שכר דירה "חודשי לחודש" הוא הסדר שקבעו הסכמה הדדית על ידי המשכיר והשוכר, או המעמד הסטטוטורי של חכירה לאחר שפג תוקף החכירה והצדדים לא פעלו לחידוש או הארכת השכירות.


תשובה 2:

חכירה חודש לחודש היא אחת שבה הסכימו בעל הדירה והשוכר כי התפוסה תהיה על בסיס חודשי, עד שאחד או אחר יחליטו כי התפוסה אמורה להסתיים.

דייר אחזקה הוא מי שכובש כעת את הנכס מעבר לתקופת הזמן שעליה הסכימו המשכיר והדייר. חוזה שכירות מנוסח היטב אמור להיות שכר דירה ליום דמי לדייר המחזיק אותו פי כמה ממה שדמי השכירות ליום הלימודים היו בשכירות שפג תוקפם.


תשובה 3:

דייר אחזקה הוא אחד אשר לאחר סיום חוזה השכירות, החליט להישאר באופן בלתי חוקי במתחם המושכר ומנסה להשתלט עליו, הוא מהלך מזוהם של אנשים מסוימים שמאוששים לנסות להשיג בית ואינם יכולים להרשות לעצמם אחת או שלא ניסית שכר דירה לעסקה.

דייר חודש לחודש הוא אחד שיכול להישאר בחלל הנכס חודש לחודש כפי שקבוע בתנאי החוזה