מה ההבדל בין גרעין, מודול ומנהל התקן?


תשובה 1:

הגרעין הוא החלק המרכזי של מערכת ההפעלה. הוא מפעיל תוכנות משתמשים, מספק שירותים שונים לאותן תוכנות, שומר על זיכרון וממשקים לחומרה באמצעות מנהלי התקנים. רוב הנהגים הם מנהלי התקנים, אך ישנם גם דברים כמו מנהלי מערכת קבצים, המשמרים מערכת קבצים.

מנהלי התקנים נכתבים בדרך כלל על ידי יצרני חומרה, ומספקים ערוץ תקשורת בין מערכת ההפעלה לבין התקני חומרה, כגון מדפסות, אשר יש להן דרישות שרק היצרן יודע עליהן.

מודול הוא מונח גנרי, והוא מעורפל מכדי לומר מה פירושו בהקשר מסוים.


תשובה 2:

הערה: תשובה זו מניחה גרעין לינוקס.

תמונת גרעין מציעה את הפונקציונליות המצופה מהליבה של מערכת הפעלה. למשל, ניהול זיכרון וניהול תהליכים.

מודול גרעין הוא דבר שניתן להכניס אותו או להסיר אותו מהגרעין בזמן ריצה, המספק פונקציונליות נוספת. לחלופין, ניתן להרכיב מודול ליבה כחלק מתמונת הגרעין. דוגמאות לכך כוללות מערכות קבצים ורוב מנהלי ההתקנים.

מנהל התקן הוא חתיכת תוכנה המאפשרת לגרעין לדבר עם המכשיר. כאמור, מנהלי התקנים מיושמים לרוב כמודולי גרעין.

בדרך כלל כל פונקציונליות הנדרשת לאתחול של מערכת הפעלה מורכבת לתמונת ליבת הליבה. ניתן לערוך כל פונקציונליות הנדרשת בשלב מאוחר רק כמודול גרעין.