מה ההבדל בין תנועה לינארית לתנועה לינארית אחידה?


תשובה 1:

כל התנועות הליניאריות האחידות עשויות לכנות תנועות ליניאריות אך לא כל התנועות הליניאריות הן תנועות לינאריות אחידות …….

תנועה לינארית; בה הגוף נע בקו ישר והוא עשוי לנוע במהירות אחידה או אולי להאיץ… מצד שני ……> בתנועות לינאריות אחידות הגוף נע בקו ישר אך עליו לנוע במהירות אחידה; האצה היא 0 ...