מה ההבדל בין פונקציה לוגית לפונקציה מתמטית? האם השניים בלעדיים זה מזה?


תשובה 1:

ראיתי פונקציה לוגית המוגדרת ככזו שיש לה פרמטרים בוליאניים ומחזירה ערך בוליאני. במקרה זה, מקסימום (x, y) לא יהיה פונקציה הגיונית. אם אתה מגדיר פונקציה מתמטית ככזו שיש בה פרמטרים מכל סוג ומחזיר ערך מכל סוג, אז פונקציה לוגית היא פונקציה מתמטית בהגדרה. אני מאמין שהתשובה לשאלה שאתה מנסה לשאול תלויה בהגדרות התנאים.

לפיכך אני ממקם אותו באותה קטגוריה של "מה נשמע כף היד האחת?" "אם עץ נופל ביער, ואין מי שישמע אותו, האם זה נשמע?"