מה ההבדל בין אפשרות שיחה ארוכה לאפשרות שיחה קצרה?


תשובה 1:

קשה להבין את ההבדל בין "ארוך" ל"קצר "כפי שהם משמשים בז'רגון הפיננסי, אך יש לזה עיקרון מנחה אחד שאני יודע עליו, המתואר להלן.

עמדה "ארוכה" היא כל עמדה שבה מחזיק הפוזיציה עומד ליהנות מעליית מחירי השוק או מעלייה בערכי הבסיס.

לעומת זאת, עמדה "קצרה" היא כל עמדה בה עומד על עמדת התועלת מירידת מחירי השוק או מירידה בערכי הבסיס.

לגבי הון ציבורי או מניות, מיקום ארוך הוא זה שבבעלותו המניה. כך שאם ערך המניה עולה, המיקום מרוויח.

עבור אופציות למניות ציבוריות, כמו שיחה, מחיר עולה על הבסיס מעלה את שווי האופציה. המשמעות היא שמחזיק האופציה יכול לקנות את המניה בשווי נמוך ממחיר השוק שלה, ומכאן הערך המוסף.

עבור חוזים קדימה או עתידיים, העמדה הקצרה מקבלת תשלום עתידי בתמורה למסירה של סחורה או מטבע כלשהו. כך שאם המחיר הרווח של אותו סחורה או מטבע יורד מתחת למחיר שנקבע בחוזה, העמדה הקצרה עומדת לטובת זה.

היכן שהדבר יכול לבלבל הוא עם אפשרויות הריבית (כלומר מכירה או שיחה ברמה של ריבית), מכיוון ששיעורים המתקדמים כלפי מעלה אינם בדרך כלל דבר מועיל לאלה המחזיקים בעמדות חוב. עם זאת, הימצאות במצב הארוך לשיחת ריבית פירושו כי בעל המשרה עומד להפיק תועלת כאשר העלייה בשיעור הואיל ויש להם את הזכות לקבל שער משתנה בתמורה לשלם ריבית קבועה.

ועוד דבר אחד: כל המינוח הזה של "ארוך" ו"קצר "הופך לאופציות מכר. אז מכסה ארוכה ומניה קצרה הם שתיהן עמדות הנהנות מירידת מחירי המניות.

לך דמות, נכון?


תשובה 2:

ארוך וקצר מתייחס לעמדותיך באפשרות. אם אתה מאריך באופציה, רכשת אותה ובכך יש לך את הזכות, אך לא את החובה לממש אפשרות זו. אם מדובר באופציה קצרה, פירוש הדבר שכתבת חוזה אופציה ומכרת אותו, וחובתך למלא את החוזה אם בעל האופציה מממש אותו.


תשובה 3:

ארוך וקצר מתייחס לעמדותיך באפשרות. אם אתה מאריך באופציה, רכשת אותה ובכך יש לך את הזכות, אך לא את החובה לממש אפשרות זו. אם מדובר באופציה קצרה, פירוש הדבר שכתבת חוזה אופציה ומכרת אותו, וחובתך למלא את החוזה אם בעל האופציה מממש אותו.