מה ההבדל בין מהנדס רשת למהנדס מערכות מחשב?


תשובה 1:

כמה חברות קטנות יותר היו מטשטשות את הקווים בזה ומעניקות לבחור מסכן אחד את שני התפקידים כשהם סוג של הולכים יד ביד. מהנדסי מערכות מחשב מתחלקים לשתי קטגוריות, מפתחי תוכנה ותמיכה בתחום ה- IT.

מהנדסי רשת אחראים לתשתית הכללית של הבניין. הם ידועים בניהול הדברים הבאים:

  1. תשתית רשת (נתבים, מסגרות ראשיות, מתגים, בסיסי נתונים, חומות אש ...) קישוריות וזמן פעולה (לדוגמא, צריך לוודא שמשתמשי LAN יוכלו לראות את בסיס הנתונים ברשת אחרת) אבטחה (מוודא שחומות אש הן עדכניות, פונקציות פועידות עובדות, רשת הרשאות, הרשאות משתמש ...) שרתים (תחזוקת המתלים, שדרוג חומרה, ניהול צריכת חשמל, תיקון שרתים חדשים)

מהנדסי מערכות מחשבים (פיתוח תוכנה) ידועים באופנים הבאים:

  1. תכנון מערכות על בסיס צרכי משתמש פיתוח חלקים גדולים של תוכנה מורכבת בדיקת תוכנה (שלהם או חיצונית)

מהנדסי מערכות מחשבים (תמיכת IT) ידועים בסעיפים הבאים:

  1. התקנה ותחזוקה של תוכנה במכונות של החברה (חשוב מערכות הפעלה, MS Office ...) שמירה על פרטי משתמש (אישורים, גישה לאבטחה, נתונים) הגדרת מחשבים אישיים (עובדים חדשים, או אם מחשב נשבר, שדרוגים) עבודה עם מהנדסי הרשת להתקנה מערכות חדשות (כלומר הגדרות מסד נתונים, מדפסות, חברת אותו אינטראנט אך מבנים שונים)

אתם נוטים למצוא את 2 התפקידים שיושבים אחד ליד השני בחברה במחלקה שלהם.


תשובה 2:

בעוד מהנדסי מערכות מפתחים ומתחזקים רשתות מחשבים עבור חברות, מהנדסי רשת עובדים על מערכות אלה ופותרות אותן.

האחריות היומיומית של שתי עמדות אלה די דומה. על שני התפקידים להבין את אבטחת הרשת, כיצד לתקן בעיות ולהתמודד עם שינויים ועדכונים.

שני המהנדסים האלה חייבים להיות בעלי כישורי תקשורת נהדרים, מכיוון שהם תמיד צריכים לעבוד בקבוצה.

תחומי האחריות של מהנדס מערכות ומנהל רשת אינם חתוכים ברורים כמו שהיו לפני חמש שנים.

לקסמי וידיאפת, שריגאם

מערכות מסתמכות מאוד על רשתות, ורשתות חסרות תועלת ללא מערכות. השניים כל כך תלויים זה בזה עד שתחומי התפקיד של מנהלי מערכות ורשתות חופפים מאוד.

ההבדל היחיד הוא שמנהלי מערכות מתמחים יותר באופי מערכות הפעלה, יישומים והמחשבים שמפעילים מערכת הפעלה.

מהנדסי רשת מתמחים יותר בנתבים ומתגים ובזרימת הרשת.