מה ההבדל בין מוליך רגיל למוליך-על?


תשובה 1:

מוליך הוא חומר המאפשר חשמל, הוא מציע התנגדות מסוימת לחשמל על בסיס החומר המשמש.

מוליך סופר מאפשר זרם בכל כמות שהוא. הוא מציע התנגדות אפסית לזרימת הזרם. באופן כללי קיימים מוליכים של חומרים שונים אך כמעט ולא ניתן לייצר מוליך-על.

בפשטות ההבדל הדומה שלה בין אדם לסופרמן ... האדם קיים אבל סופרמן קיים רק בסליל ולא במציאות. כמו מוליכי-על חכמים שאינם תיאורטיים לא מעשיים