מה ההבדל בין תקן מלאי לתקן עבודה?


תשובה 1:

בתקן מלאי יש ריכוז גבוה יותר של תרכובת האנלטיה / הסטנדרטית בו לעומת תקן העבודה. תקן המניה משמש לייצור תקן העבודה. על ידי דילול מקור של תקן המלאי לריכוז העבודה הנדרש שלך. החלק העובד של תקן העבודה מתייחס לעובדה שזה התקן שישמש בבדיקה. זה עובד.

סטנדרט מלאי של קפאין - conc. 1000 מ"ג לליטר

תקן עבודה נדרש conc 10 mg / l

חלק אחד מהתקן המלאי ל 99 דלל חומרים = תקן עבודה