מה ההבדל בין גישה למשהו (בתוך אקדמאים) תיאורטית, מתודולוגית ואמפירית?


תשובה 1:

תיאורטי - טהור על הנייר.

כאן נעשות השערות. סוג טהור של הצהרות שממתינות להוכחה כנכונה או לא.

כדוגמה, "יש מיליון חורים שחורים בגלקסיה". הצהרה שטרם הוכחה או מופרכה.

מתודולוגיה - התהליך או גישה להוכחת אמירה. זה יכול לקרות גם ללא השערה. גישה מתודולוגית מתחילה עם העובדות או עם הנתונים והפרקטיקות הידועות ואז עונה על השאלה.

אמפירי - אך ורק על ידי התבוננות וחישוב. ערך או נוסחה אמפירית הם ערך שמקורם בתצפית וברוב הפעמים הוא קבוע. הקבוע של הפלנק וכו '.

בקרב אקדמאים כל אלה נכונים.