מה ההבדל בין פשיטת רגל לחדלות פירעון בהודו?


תשובה 1:

חדלות פירעון מתייחסת למצב פיננסי בו החייב אינו מסוגל להחזיר לנושיו במועד. בהודו, כמו כל אחד אחר בעולם, מצב זה יכול לקרות לאדם או לחברה. הנושים הם משני סוגים:

1. נושים תפעוליים: אלה הנושים אשר סיפקו שירותים לחייב. שירותים אלה נספרים כחובות תפעוליים.

2. נושים פיננסיים: אלו הנושים אשר השאירו חובות כספיים לחייב בנושאים לא תפעוליים.

כעת, פשיטת רגל היא ההכרזה כי החייב הפך לחדלות פירעון. בהודו, הצהרה זו הוגשה בעבר במסגרת מעשה פשיטת הרגל הזמני וחוק הדיור של הנשיאות. עם זאת, לאחר הצגת IBC 2016, שני אלה הוסרו, ויש צורך להגיש חדלות פירעון על פי מעשה זה.