מה ההבדל בין הוויה לעצמי?


תשובה 1:

"עצמי" הוא שם עצם, "להיות" הוא פועל. זו דרך אחת להסתכל על זה.

יש כאן שתי נקודות מבט מנוגדות:

[א] "הוויה" היא אמיתית - כלומר זה משהו כמו פעולה שקורה ברגע, ואילו ה"עצמי "אינו מציאותי (רק הפשטה.)

[ב] "עצמי" הוא אמיתי - כלומר זה המקור הטרנסצנדנטי של להיות כפעולה, וההוויה היא בסך הכל "מה שהעצמי עושה."

איזו מהשקפות אלה נכונה? תשובה: גם וגם וגם לא. היכולת לבחור פרספקטיבה המעניקה משמעות לדברים היא הכוח האנושי שעלינו להעריך ולהבין על מנת למיין שאלות של משמעות והוויה.

כמו תמונת הפנים / אגרטל - "זה תלוי איך אתה מסתכל על העניין":