מה ההבדל בין להיות שאפתני לאגואיסטי?


תשובה 1:

היותם שאפתניים מדי ואגואיסטיים הם שני ליקויים שונים. כשמישהו שאפתני יתר על המידה, למשל בפרויקט מדעי הם מכוונים לעצמם להצליח בזה, שישכחו נושאים חשובים אחרים ולעיתים חברויות, אבל זה לא הופך אותם לאגואיסטים. להיות אגואיסטי זה הרבה יותר גרוע, מכיוון שזה אומר שיש לך דעה גבוהה על עצמך, אתה מרגיש שאתה מרכז העולם, "העליונה", "החשובה", תוך כדי הצגת האנשים הסובבים אותך " נחות ", ו"לא חשוב".


תשובה 2:

יתר על המידה: לצפות ליותר ממה שמותר על ידי פרמטרי הכדאיות המיידיות ולעתים קרובות להיות פזיזים בהקרבת קורבן לשם כך.

אגואיסטי: להאמין שיש תחושה מולדת של קיום "גבוה יותר" שמגיע לי וצריך ליהנות ממנו שקורה לעיתים קרובות על ידי העלבת, השפלת או שליטת קיומם של אחרים.