מה ההבדל בין אמונה לאמונה עיוורת?


תשובה 1:

אתה יכול לשאול את השאלה הזו בדרך אחרת.

מה ההבדל בין מידע לחוויה.

מידע:

שאתה מקבל מספר קודש, מגוגל ומקורות אחרים.

אמונה עיוורת:

דרוש אדם או שליח לשם כך, הוא יכול להמיר כל אמונה עיוורת לאמונה מוצקה.

ניסיון / אמונה:

משהו שאתה חווה ללא מידע ממקור.

כמו שהליכה היא חוויה, הצפייה היא חוויה.