מה ההבדל בין לידה ללידה?


תשובה 1:

מישהו נולד, או נולד, ייוולד, או נולד, כלומר נפלט או מונע מבעלי חיים מהרחם של הנקבה. זאת לאחר פרק זמן נתון שבמהלכו החיה העוברית מתפתחת דיה בכדי להיות מסוגלת לחיות באופן עצמאי מתמיכת הרחם של אמה.

לידה היא מה שקורה כדי שמישהו ייוולד. זהו התהליך שבאמצעותו מועבר החיה המובלת על פנימיות אל העולם החיצון מהרחם של ההורה-בעל החיים. למשל ילדתי; אני יולדת; היא תוולד בבריכת לידה; הולדתו נחגגה באופן נרחב; יום הולדת,

דוגמא: היא ילדה תינוק. הוא נולד ביום שלישי בבריכת לידה. יום הולדתו הוא 1 בספטמבר.