מה ההבדל בין שמרי בירה למוצרי שמרים תזונתיים, אם בכלל?


תשובה 1:

שמני ברים בירה ושמרים תזונתיים הם זהים למדי. זני שמרים מבריקים נבחרים לייצר ארומה עשירה ולהפחית את כמות החומרים הרעילים / טעימים רע במהלך התסיסה.

כניסוי אפיתי לחם עם שמרי בירה והכנתי בירה עם שמרים אופים. לחם היה בסדר, בירה לא הייתה משהו מיוחד, אך עדיין ניתן לשתייה.