מה ההבדל בין C ל- C ++? ומהי שפת התכנות הטובה ביותר?


תשובה 1:

C היא שפה פרוצדוראלית חובה. C ++, כפי שהשם מרמז, היא סט-על של C. למען האמת, C ++ יכולה להריץ את רוב קוד C בעוד ש- C אינה יכולה להריץ קוד C ++.

  • הפונקציות הן אבני הבניין של תוכנית C בעוד שאובייקטים הם אבני בניין של תוכנית C ++. פונקציות הקלט והפלט הסטנדרטיות שונות בשתי השפות. C משתמש ב- scanf & printf ואילו C ++ משתמשת ב- cin >> & cout << כפונקציות הפלט והפלט שלהם בהתאמה. C ++ מאפשר שימוש במשתני הפניה ואילו C אינו עושה זאת. C משתמשת בגישה מלמעלה למטה ואילו C ++ משתמש בגישה מלמטה למעלה. ירושה אפשרית ב- C ++ ולא בעומס יתר של COperator הוא אחד התכונות הגדולות ביותר של C ++ בעוד ש- C אינו תומך בכך. אנו יכולים להשתמש בפונקציות בתוך מבנים ב- C ++ אך לא ב- C. הרעיון של פולימורפיזם משמש ב- C ++. פולימורפיזם הוא לא אפשרי. תכונת NAMESPACE ב- C ++ אינה נעדרת במקרה של C.C ++ תומך בטיפול בחריג בעוד ש- C אינה עושה זאת.

תשובה 2:

ההבדל הגדול ביותר, לדעתי, הוא היכולת להשתמש ב- STL. ל- C ++ יש אובייקטים המובנים בשפה המאפשרים גם שיעורים ומבני נתונים מוגדרים היטב בהשוואה למבנה של C.

הסיבה העיקרית להשתמש ב- C מעל C ++ היא בדרך כלל מכיוון שיש מהדר C זמין מסביב אך לא מהדר C ++. יש הטוענים ש- C יציבה יותר, אבל אני לא אחד מאותם אנשים שכן מעולם לא פגשתי מישהו שיכול לתת לי תשובה מוצקה וגם לא הצלחתי למצוא אחד לבד.


תשובה 3:

ההבדל הגדול ביותר, לדעתי, הוא היכולת להשתמש ב- STL. ל- C ++ יש אובייקטים המובנים בשפה המאפשרים גם שיעורים ומבני נתונים מוגדרים היטב בהשוואה למבנה של C.

הסיבה העיקרית להשתמש ב- C מעל C ++ היא בדרך כלל מכיוון שיש מהדר C זמין מסביב אך לא מהדר C ++. יש הטוענים ש- C יציבה יותר, אבל אני לא אחד מאותם אנשים שכן מעולם לא פגשתי מישהו שיכול לתת לי תשובה מוצקה וגם לא הצלחתי למצוא אחד לבד.


תשובה 4:

ההבדל הגדול ביותר, לדעתי, הוא היכולת להשתמש ב- STL. ל- C ++ יש אובייקטים המובנים בשפה המאפשרים גם שיעורים ומבני נתונים מוגדרים היטב בהשוואה למבנה של C.

הסיבה העיקרית להשתמש ב- C מעל C ++ היא בדרך כלל מכיוון שיש מהדר C זמין מסביב אך לא מהדר C ++. יש הטוענים ש- C יציבה יותר, אבל אני לא אחד מאותם אנשים שכן מעולם לא פגשתי מישהו שיכול לתת לי תשובה מוצקה וגם לא הצלחתי למצוא אחד לבד.


תשובה 5:

ההבדל הגדול ביותר, לדעתי, הוא היכולת להשתמש ב- STL. ל- C ++ יש אובייקטים המובנים בשפה המאפשרים גם שיעורים ומבני נתונים מוגדרים היטב בהשוואה למבנה של C.

הסיבה העיקרית להשתמש ב- C מעל C ++ היא בדרך כלל מכיוון שיש מהדר C זמין מסביב אך לא מהדר C ++. יש הטוענים ש- C יציבה יותר, אבל אני לא אחד מאותם אנשים שכן מעולם לא פגשתי מישהו שיכול לתת לי תשובה מוצקה וגם לא הצלחתי למצוא אחד לבד.


תשובה 6:

ההבדל הגדול ביותר, לדעתי, הוא היכולת להשתמש ב- STL. ל- C ++ יש אובייקטים המובנים בשפה המאפשרים גם שיעורים ומבני נתונים מוגדרים היטב בהשוואה למבנה של C.

הסיבה העיקרית להשתמש ב- C מעל C ++ היא בדרך כלל מכיוון שיש מהדר C זמין מסביב אך לא מהדר C ++. יש הטוענים ש- C יציבה יותר, אבל אני לא אחד מאותם אנשים שכן מעולם לא פגשתי מישהו שיכול לתת לי תשובה מוצקה וגם לא הצלחתי למצוא אחד לבד.


תשובה 7:

ההבדל הגדול ביותר, לדעתי, הוא היכולת להשתמש ב- STL. ל- C ++ יש אובייקטים המובנים בשפה המאפשרים גם שיעורים ומבני נתונים מוגדרים היטב בהשוואה למבנה של C.

הסיבה העיקרית להשתמש ב- C מעל C ++ היא בדרך כלל מכיוון שיש מהדר C זמין מסביב אך לא מהדר C ++. יש הטוענים ש- C יציבה יותר, אבל אני לא אחד מאותם אנשים שכן מעולם לא פגשתי מישהו שיכול לתת לי תשובה מוצקה וגם לא הצלחתי למצוא אחד לבד.


תשובה 8:

ההבדל הגדול ביותר, לדעתי, הוא היכולת להשתמש ב- STL. ל- C ++ יש אובייקטים המובנים בשפה המאפשרים גם שיעורים ומבני נתונים מוגדרים היטב בהשוואה למבנה של C.

הסיבה העיקרית להשתמש ב- C מעל C ++ היא בדרך כלל מכיוון שיש מהדר C זמין מסביב אך לא מהדר C ++. יש הטוענים ש- C יציבה יותר, אבל אני לא אחד מאותם אנשים שכן מעולם לא פגשתי מישהו שיכול לתת לי תשובה מוצקה וגם לא הצלחתי למצוא אחד לבד.