מה ההבדל בין מזכירות הממשלה למזכירות המרכזית?


תשובה 1:

ממשלת הודו מחולקת למשרדים ומחלקות רבים המכונים באופן קולקטיבי "המזכירות המרכזית".

מזכירות הממשלה היא מחלקה המסייעת לממשלה לקיים ישיבות ועדת הממשלה (להפיץ את סדר היום ומה נדון והחלטות שהתקבלו). זה עוזר למשרדים שונים לעבוד יחד על ידי הבאת תיאום ביניהם.