מה ההבדל בין הכנסות הון לרווחי הון?


תשובה 1:

על פי חוק המס בארה"ב, אין דבר כזה הכנסות הון. יש הכנסה רגילה, הכנסה פסיבית, הכנסה מהשקעה או רווחי הון (וזוג אחר). הכנסות הנגזרות מהון (מלבד רווחים מחילופי דברים) מסווגות בדרך כלל כהכנסה מהשקעה, או כהכנסה רגילה.

אולי המפתח כאן הוא שרווחי הון תמיד נובעים מעסקת חליפין. כל שאר "הכנסות ההון" נובעות מבעלות על הון.