מה ההבדל בין מועצה מחוקקת מרכזית למועצה המחוקקת המחוזית?


תשובה 1:

האסיפה המחוקקת המרכזית הייתה הבית התחתון של המועצה המחוקקת הקיסרית, המחוקקת של הודו הבריטית. זה נוצר על ידי ממשלת חוק הודו 1919, יישום הרפורמות במונטאגו-צ'למספורד.

מחוקקי הודו הבריטית כללו גופי מחוקקים בנשיאות ובמחוזות הודו הבריטית, במועצה המחוקקת של לשכת הנסיכים ובאסיפה המחוקקת המרכזית. המחוקקים המחוזיים ראו חרמות בתקופת הדיארכיה שבין 1919 ל- 935.