מה ההבדל בין צ'אלאן לדראפט הביקוש?


תשובה 1:

טיוטת הביקוש היא כלי סחיר

Challan הוא לא מכשיר סחיר. הוא משמש למטרות שונות במיוחד על ידי מחלקות ממשלתיות במקום מזומנים או טיוטות צ'קים או דרישות.

לדוגמה, אתה צריך לשלם סכום של רופי 10000 על ידי סוכנות ממשלתית אחת עבור עבודות כלשהן שיבצעו ותקבל לך צ'אנג'אן עבור הסכום וזה לא אלא חשבונית מובטחת אחת ועליך לתבוע את הסכום בערוצים ייעודיים.

אינך יכול להשתמש באתגר למטרות איסוף

כאשר אינך מציית לתקנות התעבורה, משטרת התעבורה נהגה לאתגר אותך וזה אומר שקנסת אותך בסכום מסוים ובהתאם להוראות הקיימות באתגר, עליך לשלם את הסכום ולבטל את החיובים.