מה ההבדל בין תאגיד עירוני לתאגיד עירוני?


תשובה 1:

תאגיד עירוני הוא המונח הנכון ליחידת ממשל "המשולבת" על פי חוקי מדינתה. זה יכול להיות עיר, כפר, עיירה, עיירה, עיר שכר או כל צורה אחרת של ארגון שלטון מקומי שמותר על ידי אותה מדינה. אז "תאגיד עירוני" הוא ממשלה מקומית המאוגדת כעיר. "תאגיד עירוני" יכול להיות מהסוגים המותרים על ידי אותה מדינה. כל הערים הן תאגידים עירוניים, אך לא כל התאגידים העירוניים הם ערים. המונח משמש לרוב על חוזים או מעשים, כדי לציין את השם החוקי הנכון של הישות ובדרך כלל מציין למי יש סמכות לחתום מטעמה.