מה ההבדל בין מלחמת אזרחים, מהפכה ותנועת עצמאות?


תשובה 1:

כולם "תנועת עצמאות" באופן מסוים. מלחמות אזרחים הן סכסוכים בין פלגים שונים באותה מדינה, ואילו המהפכה היא מרד פופולרי שנועד לבטל את הממשלה הסכסוך בווייטנאם החל כמלחמת אזרחים בין קומוניסטים (בעיקר בצפון) לבין השמרנים הקתולים (בדרום), אך פעם ארה"ב הקימה מדינה כוזבת בדרום, היא הפכה למהפכה, קרי, ניסיון של הקבועים הרגילים של הווייט קונג וצפון וייטנאם להושיט את הממשלה בדרום, שהם לא ראו בהם אלא בובות אמריקאיות ולכן לא לגיטימיות. מלחמת האזרחים האמריקאית הייתה גם סכסוך בין צפון לדרום, אך הפדרליסטים ראו בקונפדרציות מורדים ובוגדים שביקשו לפזר את האיחוד ולכן משהו כמו מהפכנים. המהפכות הצרפתיות והרוסיות היו פעולות שנועדו לא רק להחליף ממשלה (להדיח מלך או צאר), אלא לשנות באופן קיצוני את כל החברה.