מה ההבדל בין ליברליזם קלאסי לנאו-ליברליזם?


תשובה 1:

אידיאולוגית בעניינים כלכליים / פיסקליים הליברליזם הקלאסי כמעט זהה לניאו-ליברליזם. מכאן נובע הסיומת בניאו-ליברליזם. ניאו הוא חדש ואנחנו קוראים לו ניאו-ליברליזם מכיוון שהחשיבה הליברלית הקלאסית, כלומר כלכלת שוק חופשי וכלכלת לייז-פייר, התעלמה במידה רבה בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה במדינות המערב, במקום זאת סוציאליסט / מעין סוציאליסט (סוציאליזם דמוקרטי וסוציאל-דמוקרטי) ) המחשבה נשלטה, דברים כמו כלכלות שוק פיקודיות / מעורבות ומדינות רווחה וכו 'היו מה שממשלת הזרם המרכזי דגל בה. כך היה עד לחידוש הליברליזם הקלאסי בשנות השמונים עם הימין החדש ומפצידיו, למשל. רונלד רייגן ומרגרט תאצ'ר. הימין החדש כלל את הניאו-ליברלים והניאו-ליברלים היו תומכים באותה מדיניות כלכלית בה תומכים הליברלים הקלאסיים. ההבדל בין הליברליזם הקלאסי לנאו-ליברליזם הוא בעניינים חברתיים. ליברלים קלאסיים הם מאוד ליברליים מבחינה חברתית, הם מטיפים לסובלנות ולגיוון. לעומת זאת, הניאו-ליברלים משתלבים יחד עם הימין החדש שמאמינים בתוקף באותם ערכים מסורתיים שהשמרנים הקלאסיים מאמינים בהם, והבדל זה הופך אותם לעניינים חברתיים בלתי תואמים אידיאולוגית עם הליברלים הקלאסיים.


תשובה 2:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 3:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 4:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 5:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 6:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 7:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 8:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 9:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 10:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 11:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 12:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.


תשובה 13:

"ליברליזם קלאסי" הוא ניאולוגיזם אמריקאי לליברליזם,

הליברליזם יכול להיות פוליטי, כלכלי או תיאולוגי.

לאחר המאה ה -19 הליברליזם הכלכלי (laissez-faire) יצא מהאופנה, ואילו הליברליזם הפוליטי המשיך להיות פופולרי, אם כי לעתים קרובות בשילוב עם כלכלה סוציאליסטית (סוציאל-דמוקרטיה).

בשנות השמונים חלה התחייה של הליברליזם הכלכלי הישן במאה ה -19, במסווה שונה מעט, בהובלתם של מגי תאצ'ר ורונלד רייגן ויועציהם הכלכליים. זה נקרא "ניאו-ליברליזם" כדי להבדיל אותו מהליברליזם הכלכלי הישן מהמאה ה -19.