מה ההבדל בין עצי סיווג לרשתות עצביות?


תשובה 1:

עצי החלטה מול רשתות עצביות

הם ייצוגים שונים ולכן הם משלימים.

עצי החלטה הם נחמדים מכיוון שלפחות באופן עקרוני בני אדם יכולים לבנות אותם בקלות ולהשתמש בהם רק באמצעות עט ונייר.

רשתות עצביות מלאכותיות נחמדות מכיוון שיש לנו אלגוריתם למידה טוב למדי כדי למצוא את המשקולות. הם לא כל כך טובים להבנת המתרחש בנתונים.

חשבו על קווים ועיגולים ישרים, שהכי טובים לתיאור צורות?