מה ההבדל בין קהל לקוחות לשחיתות?


תשובה 1:

לקוחות מהווים מסחר של סחורות ושירותים לתמיכה פוליטית, לרוב בהנחה של quid-pro-quo. חיפושי לקוחות ושחיתות חופפים, אך אינם שם נרדף. חלק מהפרקטיקות של לקוחות אינם חוקיים ונחשבים מושחתים, למשל לשלם מישהו על הצבעתו בבחירות. בדרך כלל מותר על פי חוק שיטות עבודה אחרות של לקוחות, כגון עבודות חסות פוליטיות.