מה ההבדל בין ארגון מחדש של פריז לבין סידור מחדש של קלזן בכימיה אורגנית?


תשובה 1:

סידור מחדש של קלייזן

הסידור מחדש של קלויסן הוא תגובה אורגנית שבה אתר של אלניל ויניל מומר לתרכובת קרבוניל γ, בלתי רוויה עם כניסת חום או חומצה לואיס. תגובה זו שייכת לקבוצת התגובות המכונות "סידור מחדש sigmatropic" והיא תהליך מתואם בו נוצרים קשרים ונשברים בו זמנית. כאשר קיימים תחליפים בחומר המוצא של אתר ויניל אתר, ניתן לחזות את הסטריאו-כימיה של תגובה זו על ידי ציור המולקולה במבנה דמוי כיסא והצבת התחליפים במצב המשווה כדי למזער את האינטראקציות הסטריות.

מקור: סידור מחדש של קלזן

סידור מחדש של צ'יפס

כאשר מחממים פניל-אסטרים עם AlCl3 נטול מים בנוכחות CS2 כממס, הם עוברים סידור מחדש כדי להניב תערובת של קטונים מסוג o- ו- p- הידרוקסי.

זה ההבדל הבסיסי. :)