מה ההבדל בין "הנה אנו הולכים" לבין "הנה אנו הולכים"?


תשובה 1:

אני 'אעשה דקירה' על זה, אם כי בשום פנים ואופן לא הסבר מוחלט - פשוט התחייב שלי. ניתן לומר "הנה אנו הולכים" כהקדמה למשהו הצפוי, שעומד להתרחש ממש, ואילו "הנה אנו הולכים" עשוי להיגמר כתגובה למשהו שצפוי ומתרחש ברגע זה. הבדל עדין מאוד - כאמור, העיסוק שלי רק בשאלה זו.