מה ההבדל בין לדעת לעשייה.?


תשובה 1:

חבר יקר,

לדעת זה לממש את קיומו או לא קיים של משהו ולעשות זה להביא משהו לפועל. התשובה שניתנה על ידי חברנו האחר אומרת כי עשיית דבר אפשרי ללא קשר לשאלה אם אנו יודעים על כך או שאיננו יודעים זאת. אבל אני באופן אישי מרגיש שעשייה יכולה להיות רק כתוצאה מגירוי על ידי הידע של האדם על הדבר הזה. יש לכנות כל דבר שנעשה ללא ידיעה כמחייב - הנוגע לטעות. לדעת זה המאמץ הפרימיטיבי שנדרש לעשות ולבצע הוא להביא לפעולה משהו שאנחנו יודעים עליו. הידיעה תועיל על ידי שיתוף של ידע זה או על ידי ביצוע פעולה הנוגעת אליו, ואילו עשייה הינה מיושמת.


תשובה 2:

אני מרגיש שידע פירושו לדעת את ההשפעה המלאה של המתרחש ולהיות מסוגל לחזות מה יהיו ההשלכות האפשריות של פעולה או אירוע. בעיקרון העולם פועל תחת סיבתיות לפחות ברמה החשיבה. כוונתי היא שכשאנחנו חושבים שאנחנו תמיד חושבים מה תהיה התוצאה על סמך הידע, הנתונים ההיסטוריים או ניסיון העבר שלנו. זה רק במהלך ביטוי רגשי כאשר אנו פועלים מבלי להשתמש ב"ידיעה "הזו.

עשייה פירושה פעולה או ביצוע פעולה המבוססת על "לדעת" או לא זה לא משנה. לפעולה שנעשתה פעם אחת יהיו השלכות אך אם הפעולה תבוצע מבלי "לדעת" היא תשמור על השחקן שלא יהיה מוכן לתוצאות או לדברים הבאים על סמך ההשלכות.


תשובה 3:

אני מרגיש שידע פירושו לדעת את ההשפעה המלאה של המתרחש ולהיות מסוגל לחזות מה יהיו ההשלכות האפשריות של פעולה או אירוע. בעיקרון העולם פועל תחת סיבתיות לפחות ברמה החשיבה. כוונתי היא שכשאנחנו חושבים שאנחנו תמיד חושבים מה תהיה התוצאה על סמך הידע, הנתונים ההיסטוריים או ניסיון העבר שלנו. זה רק במהלך ביטוי רגשי כאשר אנו פועלים מבלי להשתמש ב"ידיעה "הזו.

עשייה פירושה פעולה או ביצוע פעולה המבוססת על "לדעת" או לא זה לא משנה. לפעולה שנעשתה פעם אחת יהיו השלכות אך אם הפעולה תבוצע מבלי "לדעת" היא תשמור על השחקן שלא יהיה מוכן לתוצאות או לדברים הבאים על סמך ההשלכות.