מה ההבדל המדויק בין מס כביש למס האגרה? מדוע אנו משלמים מס אגרה גם כאשר אנו משלמים סכום כבד עבור מס הכביש?


תשובה 1:

יש לשלם מס כביש על רכב לפני שניתן יהיה לנסוע בכביש ציבורי. זה משולם לרוב בעת רכישת רכב חדש.

מס אגרה מוטל על כלי רכב שרוצים לנסוע בכבישים מהירים וגשרים מסוימים. ממשלת המדינה או הגוף המקומי יגבו מס אגרה על כבישים או גשרים כאמצעי להשבת הכסף שהוצא לבניית הכביש או הגשר ההוא. יתכן שיוטל מיסי אגרה על מנת לשחזר את הוצאות האחזקה של הכביש או הגשר.

מס כביש הוא בעיקר תשלום חד פעמי. עם זאת יש לשלם מס אגרה בכל פעם שרכב משתמש בכביש או בגשר עליו מוטל אגרה.

מקווה שזה עוזר.


תשובה 2:

מס כביש הוא מס המוטל על כל רכב שעומד על הכביש. ברגע שמשלמים מס כביש על רכב, הוא יכול לרוץ בכל הכבישים במדינה. בעוד שאגרה היא חיוב למשתמש עבור שימוש בכל חלק מהדרך או הגשר המפורשים באופן מיוחד ככאלה. מוקדם יותר במהלך השלטון הקיסרי לא היה מס כביש, אבל היה רק ​​אגרה. בהתחשב בקושי בגביית אגרה במספר נקודות כביש מרובות הוכנס החלפת אגרה כמס אגרה אחיד.

כעת נגבים דמי אגרה בנוסף למס כבישים בנקודות מרובות עבור שימוש בחלק כלשהו מהכבישים או הגשר שנמסר כך. תיאורטית זה מסתכם במיסוי כפול וככזה ניתן לומר שהוא לא חוקי.

אבל למעשה יש רציונל כלשהו בגביית אגרה. בניית כבישים וגשרים הפכה יקרה מאוד. ההקצאה הרגילה מתקציב המדינה והממשל המרכזי עשויה אפילו לא להספיק בכדי לעמוד בתיקונים השגרתיים ובעלות ההחלפה. במצב זה ניתן לעמוד בהוצאות האדירות הנדרשות לבניית כבישים וגשרים רק באמצעות מימון חיצוני או על ידי תקצוב מיוחד. יש להחזיר את הסכום שהושאל מממוני הכספים החיצוניים עם ריבית בעתיד. הסכום הנדרש להחזר כספי החוץ מושלם באמצעות גביית אגרה.

אם אין תלות במימון חיצוני לבניית כבישים וגשרים חדשים, היא עשויה לדרוש המתנה למשך זמן רב, במהלך תקופה זו עלולה להיות מקופחת מהחברה שירותי כבישים וגשרים חדשים. היתרונות הנלווים לבניית דרכים וגשרים חדשים הם רבים. זה עשוי לעזור בהפחתת הפקק, או בהפחתת זמן הריצה כדי להגיע למקום מסוים, או במתן נוחות נסיעה טובה וכן הלאה. בקיצור יתכנו חיסכון בעלויות התפעול של הרכבים. בתשלום אגרה מוציא רק חלק מהעלות שנחסכת. כלכלית זו אפשרות טובה.

נקודה נוספת היא שאם תלוי במימון המדינה לבניית כבישים וגשרים חדשים זה עשוי לדרוש הגדלת מס רכב / מס כביש. במידה ויוגדל מס הכבישים, ישולמו כל אנשים המשתמשים ברכב בנטל, בין שהוא המשתמש המיידי של הכבישים או הגשר החדשים שנבנו. לפיכך, יותר בריא לגבות מס מהמשתמשים המיידים. האגרה עשויה להיחשב כמס מצד המשתמשים המיידיים של הכבישים או הגשר החדשים.


תשובה 3:

מס כביש הוא מס המוטל על כל רכב שעומד על הכביש. ברגע שמשלמים מס כביש על רכב, הוא יכול לרוץ בכל הכבישים במדינה. בעוד שאגרה היא חיוב למשתמש עבור שימוש בכל חלק מהדרך או הגשר המפורשים באופן מיוחד ככאלה. מוקדם יותר במהלך השלטון הקיסרי לא היה מס כביש, אבל היה רק ​​אגרה. בהתחשב בקושי בגביית אגרה במספר נקודות כביש מרובות הוכנס החלפת אגרה כמס אגרה אחיד.

כעת נגבים דמי אגרה בנוסף למס כבישים בנקודות מרובות עבור שימוש בחלק כלשהו מהכבישים או הגשר שנמסר כך. תיאורטית זה מסתכם במיסוי כפול וככזה ניתן לומר שהוא לא חוקי.

אבל למעשה יש רציונל כלשהו בגביית אגרה. בניית כבישים וגשרים הפכה יקרה מאוד. ההקצאה הרגילה מתקציב המדינה והממשל המרכזי עשויה אפילו לא להספיק בכדי לעמוד בתיקונים השגרתיים ובעלות ההחלפה. במצב זה ניתן לעמוד בהוצאות האדירות הנדרשות לבניית כבישים וגשרים רק באמצעות מימון חיצוני או על ידי תקצוב מיוחד. יש להחזיר את הסכום שהושאל מממוני הכספים החיצוניים עם ריבית בעתיד. הסכום הנדרש להחזר כספי החוץ מושלם באמצעות גביית אגרה.

אם אין תלות במימון חיצוני לבניית כבישים וגשרים חדשים, היא עשויה לדרוש המתנה למשך זמן רב, במהלך תקופה זו עלולה להיות מקופחת מהחברה שירותי כבישים וגשרים חדשים. היתרונות הנלווים לבניית דרכים וגשרים חדשים הם רבים. זה עשוי לעזור בהפחתת הפקק, או בהפחתת זמן הריצה כדי להגיע למקום מסוים, או במתן נוחות נסיעה טובה וכן הלאה. בקיצור יתכנו חיסכון בעלויות התפעול של הרכבים. בתשלום אגרה מוציא רק חלק מהעלות שנחסכת. כלכלית זו אפשרות טובה.

נקודה נוספת היא שאם תלוי במימון המדינה לבניית כבישים וגשרים חדשים זה עשוי לדרוש הגדלת מס רכב / מס כביש. במידה ויוגדל מס הכבישים, ישולמו כל אנשים המשתמשים ברכב בנטל, בין שהוא המשתמש המיידי של הכבישים או הגשר החדשים שנבנו. לפיכך, יותר בריא לגבות מס מהמשתמשים המיידים. האגרה עשויה להיחשב כמס מצד המשתמשים המיידיים של הכבישים או הגשר החדשים.


תשובה 4:

מס כביש הוא מס המוטל על כל רכב שעומד על הכביש. ברגע שמשלמים מס כביש על רכב, הוא יכול לרוץ בכל הכבישים במדינה. בעוד שאגרה היא חיוב למשתמש עבור שימוש בכל חלק מהדרך או הגשר המפורשים באופן מיוחד ככאלה. מוקדם יותר במהלך השלטון הקיסרי לא היה מס כביש, אבל היה רק ​​אגרה. בהתחשב בקושי בגביית אגרה במספר נקודות כביש מרובות הוכנס החלפת אגרה כמס אגרה אחיד.

כעת נגבים דמי אגרה בנוסף למס כבישים בנקודות מרובות עבור שימוש בחלק כלשהו מהכבישים או הגשר שנמסר כך. תיאורטית זה מסתכם במיסוי כפול וככזה ניתן לומר שהוא לא חוקי.

אבל למעשה יש רציונל כלשהו בגביית אגרה. בניית כבישים וגשרים הפכה יקרה מאוד. ההקצאה הרגילה מתקציב המדינה והממשל המרכזי עשויה אפילו לא להספיק בכדי לעמוד בתיקונים השגרתיים ובעלות ההחלפה. במצב זה ניתן לעמוד בהוצאות האדירות הנדרשות לבניית כבישים וגשרים רק באמצעות מימון חיצוני או על ידי תקצוב מיוחד. יש להחזיר את הסכום שהושאל מממוני הכספים החיצוניים עם ריבית בעתיד. הסכום הנדרש להחזר כספי החוץ מושלם באמצעות גביית אגרה.

אם אין תלות במימון חיצוני לבניית כבישים וגשרים חדשים, היא עשויה לדרוש המתנה למשך זמן רב, במהלך תקופה זו עלולה להיות מקופחת מהחברה שירותי כבישים וגשרים חדשים. היתרונות הנלווים לבניית דרכים וגשרים חדשים הם רבים. זה עשוי לעזור בהפחתת הפקק, או בהפחתת זמן הריצה כדי להגיע למקום מסוים, או במתן נוחות נסיעה טובה וכן הלאה. בקיצור יתכנו חיסכון בעלויות התפעול של הרכבים. בתשלום אגרה מוציא רק חלק מהעלות שנחסכת. כלכלית זו אפשרות טובה.

נקודה נוספת היא שאם תלוי במימון המדינה לבניית כבישים וגשרים חדשים זה עשוי לדרוש הגדלת מס רכב / מס כביש. במידה ויוגדל מס הכבישים, ישולמו כל אנשים המשתמשים ברכב בנטל, בין שהוא המשתמש המיידי של הכבישים או הגשר החדשים שנבנו. לפיכך, יותר בריא לגבות מס מהמשתמשים המיידים. האגרה עשויה להיחשב כמס מצד המשתמשים המיידיים של הכבישים או הגשר החדשים.