מה ההבדל בין זיכרון RAM ל- ROM?


תשובה 1:

ההבדל בין זיכרון RAM ל- RAM הוא כדלקמן

  • זיכרון RAM (זיכרון גישה אקראית) מיועד לאחסון זמני שבו כ- ROM (זיכרון לקריאה בלבד) מיועד לאחסון קבוע. שבב RAM הוא תנודתי, פירושו שברגע שהכוח כבוי, הוא מאבד את המידע שהחזיק בעבר, כאשר ה- ROM אינו -הפכפך הוא לא מאבד שום מידע למרות שהכוח כבוי. שבב RAM משמש בפעולות הרגילות של המחשב, כאשר כשבב ROM משמש בעיקר לתהליך ההפעלה של המחשב. כתיבת הנתונים ל- RAM היא מהירה יותר מ ROM

האיור שלהלן מראה כיצד נראים שבבי ה- RAM וה- ROM


תשובה 2:

זיכרון גישה אקראית (RAM):

לאחר כונן קשיח מגנטי או SSD, זיכרון RAM הוא חתיכת הזיכרון הגדולה ביותר שקיימת בחומרת המחשב. זיכרון RAM משמש לאחסון התוכנות והנתונים המשמשים את ה- CPU בזמן אמת. את הנתונים בזיכרון הגישה האקראית ניתן לקרוא, לכתוב ולמחוק כל מספר פעמים.

זהו זיכרון הפכפך שמשמעותו שהנתונים המאוחסנים ב- RAM מתאדים ברגע שאתה מפסק את החשמל. זו אחת הסיבות לכך שלא ניתן להשתמש בזיכרון הגישה האקראית כאחסון קבוע למרות העובדה שזו דרך מהירה יותר מכוננים קשיחים מבוססי דיסק מגנטי.

סוגי זיכרון RAM:

  • זיכרון RAM סטטי. זיכרון RAM דינאמי.

SRAM (RAM סטטי): הוא מאחסן מעט נתונים באמצעות מצב של תא זיכרון שישה טרנזיסטורים. SRAM הוא הרבה יותר מהיר מ- DRAM, אך יקר יותר.

DRAM (זיכרון RAM): הוא שומר מעט נתונים באמצעות זוג טרנזיסטורים וקבלים המהווים תא זיכרון DRAM.

זיכרון לקריאה בלבד (ROM):

סוג זיכרון נוסף בולט המופיע במחשב הוא ה- ROM. כפי שהשם מרמז, את הנתונים בזיכרון ניתן לקרוא רק על ידי המחשב. אז מה הסיבה שבבי זיכרון לקריאה בלבד משמשים כשיש לנו שבבי זיכרון RAM?

ה- ROM הוא זיכרון לא הפכפך, הוא לא שוכח את הנתונים גם אם ספק הכוח מוסר. ROM משמש לאחסון קושחה עבור החומרה שכמעט ולא מקבלת עדכונים שוטפים, למשל BIOS.

הנתונים על הצורה המסורתית של ROM קשורים אליו קשה, כלומר נכתבו בעת הייצור. עם הזמן פותח הזיכרון לקריאה בלבד כדי לתמוך במחיקה וכתיבה מחדש של נתונים, אם כי הוא אינו יכול להשיג את רמת היעילות של זיכרון גישה אקראית.

סוגי ROM:

  • מסכה ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

ROM Mask: זהו סוג ה- ROM שעבורו נכתבים הנתונים במהלך ייצור שבב הזיכרון.

PROM (זיכרון לקריאה בלבד לתכנות): הנתונים נכתבים לאחר יצירת שבב הזיכרון. זה לא הפכפך.

EPROM (זיכרון לקריאה בלבד לקריאה בלבד הניתן למחיקה): ניתן למחוק את הנתונים שבב זיכרון בלתי נדיף זה על ידי חשיפתו לאור UV בעוצמה גבוהה.

EEPROM (זיכרון לקריאה בלבד לקריאה בלבד שניתן לתכנות למחיקה): ניתן למחוק את הנתונים שבב זיכרון בלתי נדיף זה באמצעות פליטת אלקטרונים בשדה (מנהרת Fowler – Nordheim). EEPROMs מודרניים יעילים למדי מבחינת יכולות הקריאה-כתיבה.

הסוגים שהוזכרו לעיל היו ROMs מבוסס מוליכים למחצה. מדיה לאחסון אופטי כמו CD-ROM היא גם סוג של זיכרון לקריאה בלבד.

תודה על A2A ..


תשובה 3:

זיכרון גישה אקראית (RAM):

לאחר כונן קשיח מגנטי או SSD, זיכרון RAM הוא חתיכת הזיכרון הגדולה ביותר שקיימת בחומרת המחשב. זיכרון RAM משמש לאחסון התוכנות והנתונים המשמשים את ה- CPU בזמן אמת. את הנתונים בזיכרון הגישה האקראית ניתן לקרוא, לכתוב ולמחוק כל מספר פעמים.

זהו זיכרון הפכפך שמשמעותו שהנתונים המאוחסנים ב- RAM מתאדים ברגע שאתה מפסק את החשמל. זו אחת הסיבות לכך שלא ניתן להשתמש בזיכרון הגישה האקראית כאחסון קבוע למרות העובדה שזו דרך מהירה יותר מכוננים קשיחים מבוססי דיסק מגנטי.

סוגי זיכרון RAM:

  • זיכרון RAM סטטי. זיכרון RAM דינאמי.

SRAM (RAM סטטי): הוא מאחסן מעט נתונים באמצעות מצב של תא זיכרון שישה טרנזיסטורים. SRAM הוא הרבה יותר מהיר מ- DRAM, אך יקר יותר.

DRAM (זיכרון RAM): הוא שומר מעט נתונים באמצעות זוג טרנזיסטורים וקבלים המהווים תא זיכרון DRAM.

זיכרון לקריאה בלבד (ROM):

סוג זיכרון נוסף בולט המופיע במחשב הוא ה- ROM. כפי שהשם מרמז, את הנתונים בזיכרון ניתן לקרוא רק על ידי המחשב. אז מה הסיבה שבבי זיכרון לקריאה בלבד משמשים כשיש לנו שבבי זיכרון RAM?

ה- ROM הוא זיכרון לא הפכפך, הוא לא שוכח את הנתונים גם אם ספק הכוח מוסר. ROM משמש לאחסון קושחה עבור החומרה שכמעט ולא מקבלת עדכונים שוטפים, למשל BIOS.

הנתונים על הצורה המסורתית של ROM קשורים אליו קשה, כלומר נכתבו בעת הייצור. עם הזמן פותח הזיכרון לקריאה בלבד כדי לתמוך במחיקה וכתיבה מחדש של נתונים, אם כי הוא אינו יכול להשיג את רמת היעילות של זיכרון גישה אקראית.

סוגי ROM:

  • מסכה ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

ROM Mask: זהו סוג ה- ROM שעבורו נכתבים הנתונים במהלך ייצור שבב הזיכרון.

PROM (זיכרון לקריאה בלבד לתכנות): הנתונים נכתבים לאחר יצירת שבב הזיכרון. זה לא הפכפך.

EPROM (זיכרון לקריאה בלבד לקריאה בלבד הניתן למחיקה): ניתן למחוק את הנתונים שבב זיכרון בלתי נדיף זה על ידי חשיפתו לאור UV בעוצמה גבוהה.

EEPROM (זיכרון לקריאה בלבד לקריאה בלבד שניתן לתכנות למחיקה): ניתן למחוק את הנתונים שבב זיכרון בלתי נדיף זה באמצעות פליטת אלקטרונים בשדה (מנהרת Fowler – Nordheim). EEPROMs מודרניים יעילים למדי מבחינת יכולות הקריאה-כתיבה.

הסוגים שהוזכרו לעיל היו ROMs מבוסס מוליכים למחצה. מדיה לאחסון אופטי כמו CD-ROM היא גם סוג של זיכרון לקריאה בלבד.

תודה על A2A ..


תשובה 4:

זיכרון גישה אקראית (RAM):

לאחר כונן קשיח מגנטי או SSD, זיכרון RAM הוא חתיכת הזיכרון הגדולה ביותר שקיימת בחומרת המחשב. זיכרון RAM משמש לאחסון התוכנות והנתונים המשמשים את ה- CPU בזמן אמת. את הנתונים בזיכרון הגישה האקראית ניתן לקרוא, לכתוב ולמחוק כל מספר פעמים.

זהו זיכרון הפכפך שמשמעותו שהנתונים המאוחסנים ב- RAM מתאדים ברגע שאתה מפסק את החשמל. זו אחת הסיבות לכך שלא ניתן להשתמש בזיכרון הגישה האקראית כאחסון קבוע למרות העובדה שזו דרך מהירה יותר מכוננים קשיחים מבוססי דיסק מגנטי.

סוגי זיכרון RAM:

  • זיכרון RAM סטטי. זיכרון RAM דינאמי.

SRAM (RAM סטטי): הוא מאחסן מעט נתונים באמצעות מצב של תא זיכרון שישה טרנזיסטורים. SRAM הוא הרבה יותר מהיר מ- DRAM, אך יקר יותר.

DRAM (זיכרון RAM): הוא שומר מעט נתונים באמצעות זוג טרנזיסטורים וקבלים המהווים תא זיכרון DRAM.

זיכרון לקריאה בלבד (ROM):

סוג זיכרון נוסף בולט המופיע במחשב הוא ה- ROM. כפי שהשם מרמז, את הנתונים בזיכרון ניתן לקרוא רק על ידי המחשב. אז מה הסיבה שבבי זיכרון לקריאה בלבד משמשים כשיש לנו שבבי זיכרון RAM?

ה- ROM הוא זיכרון לא הפכפך, הוא לא שוכח את הנתונים גם אם ספק הכוח מוסר. ROM משמש לאחסון קושחה עבור החומרה שכמעט ולא מקבלת עדכונים שוטפים, למשל BIOS.

הנתונים על הצורה המסורתית של ROM קשורים אליו קשה, כלומר נכתבו בעת הייצור. עם הזמן פותח הזיכרון לקריאה בלבד כדי לתמוך במחיקה וכתיבה מחדש של נתונים, אם כי הוא אינו יכול להשיג את רמת היעילות של זיכרון גישה אקראית.

סוגי ROM:

  • מסכה ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

ROM Mask: זהו סוג ה- ROM שעבורו נכתבים הנתונים במהלך ייצור שבב הזיכרון.

PROM (זיכרון לקריאה בלבד לתכנות): הנתונים נכתבים לאחר יצירת שבב הזיכרון. זה לא הפכפך.

EPROM (זיכרון לקריאה בלבד לקריאה בלבד הניתן למחיקה): ניתן למחוק את הנתונים שבב זיכרון בלתי נדיף זה על ידי חשיפתו לאור UV בעוצמה גבוהה.

EEPROM (זיכרון לקריאה בלבד לקריאה בלבד שניתן לתכנות למחיקה): ניתן למחוק את הנתונים שבב זיכרון בלתי נדיף זה באמצעות פליטת אלקטרונים בשדה (מנהרת Fowler – Nordheim). EEPROMs מודרניים יעילים למדי מבחינת יכולות הקריאה-כתיבה.

הסוגים שהוזכרו לעיל היו ROMs מבוסס מוליכים למחצה. מדיה לאחסון אופטי כמו CD-ROM היא גם סוג של זיכרון לקריאה בלבד.

תודה על A2A ..